מחלת דושן-בקר משפיעה על הרבה תחומי חיים ונוגעת בכל הקשור אליה. תמיד עולים נושאים חשובים מגוונים ומטרת הסדנאות – לתמוך ולתת כלים להתמודד ולצמוח.