העסקת עובד זר

על מנת להעסיק עובד זר בסיעוד, יש צורך בקבלת היתר מרשות האוכלוסין באמצעות הלשכות המורשות ובקבלת אשרת עבודה עבורו. החוק אוסר על העסקת עובדים זרים ללא היתרים.

אנשי קשר

מוסד / ארגון
מיכל אלישיב
מוסד / ארגון
שרון שץ - רובינשטיין
סרטונים קשורים

מדריך לקראת חיים עצמאיים – עובדים זרים

טפסים קשורים
לא נמצאו טפסים
מדריכים קשורים
לא נמצאו מדריכים
מאמרים קשורים
לא נמצאו מאמרים
אירועים קשורים
לא נמצאו אירועים
פעילויות קשורות
לא נמצאו פעילויות
חדשות קשורות
לא נמצאו חדשות