דיור

החברה המודרנית מכירה בזכויות וביתרון של שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה ובהמשך חיים עצמאיים. לצורך כך קיימות לא מעט זכויות והטבות שעשויות להקל על בעל המוגבלות בתחום הדיור.

אנשי קשר

מוסד / ארגון
מיכל אלישיב
מוסד / ארגון
שרון שץ - רובינשטיין
סרטונים קשורים

מדריך לקראת חיים עצמאיים – דיור עצמאי בקהילה

מדריך לקראת חיים עצמאיים – בנושא זכויות במשרד השיכון

מפגש דיגיטלי של קבוצת הבוגרים בנושא דיור

וובינר בנושא הנגשת הבית

טפסים קשורים
לא נמצאו טפסים
מדריכים קשורים
לא נמצאו מדריכים
מאמרים קשורים
לא נמצאו מאמרים
אירועים קשורים
לא נמצאו אירועים
פעילויות קשורות
לא נמצאו פעילויות
חדשות קשורות
לא נמצאו חדשות