מחקרים קליניים פעילים

מחקרים פעילים בתחום:

שם החברה:
Sarepta
גיל הנבדקים:
גילאי 4-7
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Pfizer
גיל הנבדקים:
גילאי 4-7
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
REGENXBIO
גיל הנבדקים:
גילאי 4-11
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Solid Biosciences, LLC
גיל הנבדקים:
גילאי 4-17
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר

מחקרים פעילים בתחום:

שם החברה:
FibroGen
גיל הנבדקים:
גילאי 12 ומעלה
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Italfarmaco
גיל הנבדקים:
גילאי 6-17
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Antisense Therapeutics
גיל הנבדקים:
10-18
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Capricor Inc.
גיל הנבדקים:
גילאי 10ומעלה
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
ReveraGen BioPharma, Inc.
גיל הנבדקים:
גילאי 4-7
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Astellas Pharma Inc
גיל הנבדקים:
גילאי 8-16
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Edgewise Therapeutics, Inc.
גיל הנבדקים:
גילאי 12-50
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Edgewise Therapeutics, Inc.
גיל הנבדקים:
גילאי 4-9
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר

מחקרים פעילים בתחום:

שם החברה:
Sarepta
גיל הנבדקים:
גילאי 6-13
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
NS Pharma
גיל הנבדקים:
גילאי 4-7
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Sarepta
גיל הנבדקים:
גילאי 6-13
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Sarepta
גיל הנבדקים:
גילאי 4-13
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Sarepta
גיל הנבדקים:
גילאי 7-21
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Wave Life Sciences Ltd.
גיל הנבדקים:
גילאי 5-18
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Dyne Therapeutics
גיל הנבדקים:
גילאי 4-16
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
PepGen
גיל הנבדקים:
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Entrada Therapeutics
גיל הנבדקים:
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר
שם החברה:
Avidity Biosciences
גיל הנבדקים:
פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר