מחקר

עמוד זה מרכז את המידע על היבטים שונים במחקר במחלה – הסבר על מחקר קליני ותחומי המחקר, מאמרים מקצועיים, חשיבות מאגר המידע והמחקר של העמותה, מחקרים בתמיכה שלנו והסברים מפורטים על המחקרים הפעילים

מאגר מידע ומחקר
מהו מחקר קליני?
תחומי מחקר ואסטרטגיית טיפול
איכות חיים
טיפול בתסמיני המחלה
טיפול תאי
דילוג על אקסון
טיפול גנטי
מחקרים במימון העמותה
מחקרים פעילים
ביובנק