מערך התמיכה למשפחה

פרק מערך התמיכה למשפחה במדריך הזכויות לחולי דושן ובקר עוסק בתחומים הבאים:

  • סיוע במיצוי זכויות
  • מידע על קבוצות תמיכה והעצמה
  • מידע אודות תוכניות ליווי למשפחות בשנה הראשונה לאחר האבחון
  • תכנית הכלבנות הטיפולית
  • הנגשת ייעוץ משפטי
  • מיזם כלבי השירות
  • תכנית תמיכה רגשית לבוגרים
  • מידע אודות מיזם חברתי להכשרה מקצועית לבני נוער ובוגרים

לחצו כאן למידע בהרחבה על מערך התמיכה במשפחה