חינוך

פרק החינוך במדריך הזכויות לחולי דושן ובקר עוסק בתחומים הבאים:

  • שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל
  • סוגי התמיכה הניתנים במסגרת השילוב
  • תהליך מימוש הזכאויות השונות
  • השמה במסגרות החינוך המיוחד והסבר על הועדות השונות
  • מעבר מחינוך מיוחד לחינוך הרגיל
  • זכאות להסעות
  • חינוך בזמן מחלה
  • נספח 10 – בקשה לחינוך ביתי

מוזמנים לצפות בוובינר מיולי 2019 בנושא התאמות והנגשה פרטנית במערכת החינוך

.לחצו כאן למידע בהרחבה על תחום החינוך

מידע וזכויות