לקראת בגרות וחיים עצמאיים

פרק ההכנה לבגרות ולחיים עצמאיים במדריך הזכויות לחולי דושן ובקר עוסק בתחומים הבאים:

  • דיור
  • סיוע בתשלום שכר דירה
  • דיור ציבורי לרתוקים לכסא גלגלים
  • דירות נכסי רכישה (נ"ר) לנכים
  • סיוע בהלוואות לנכים
  • סיוע בהתאמת תנאי דיור למוגבלים בניידות
  • פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל
  • הנחה במס רכישה לנכים

לחצו כאן למידע בהרחבה על תחום ההכנה לבגרות ולחיים עצמאיים

לחצו לצפייה בסדרת מפגשים אינטרנטיים לחיים עצמאיים לחולי דושן-בקר