ביטוח לאומי

פרק במידע על זכויות בביטוח הלאומי במדריך הזכויות לחולי דושן ובקר עוסק בתחומים הבאים:

לחצו כאן למידע בהרחבה על הזכויות בביטוח הלאומי

במסגרת פעילותנו בתחום הנגשת הזכויות, ערכנו בדצמבר 2018 מפגש למשפחות בנושא גמלת ניידות. מצורף קישור למצגת ניידות מפגש משפחות 12.18 שניתנה ע"י מומחית תחום בביטוח הלאומי

מידע וזכויות