אפוטרופסות

פרק האפוטרופסות במדריך הזכויות לחולי דושן ובקר נותן מידע על משמעות הבקשהונוהל הגשת הבקשה.

לחצו כאן למידע בהרחבה על תחום האפוטרופסות