סרטוני הדרכה טיפוליים

אנו עורכים וובינרים בתחומי טיפול שונים על מנת להנגיש מידע עדכני.

להלן רשימת הוובינרים שנערכו:

טיפול נשימתי-

מעקב וטיפול בנשאיות של המחלה –