מחקר חדש מתחיל בישראל לטיפול בחולי דושן

19/08/2018
הבטחנו להביא מחקרים נוספים לישראל ואנו מקיימים!
נרגשים לשתף על מחקר חדש שמתחיל בארץ לטיפול בחולי דושן, בזכות שיתוף הפעולה עם עמותת צעדים קטנים.
המחקר הפעם מיועד לילדים שלוואו דוקא הולכים ומטרתו למצוא טיפול לשיפור תפקודי הריאות.
מה מטרת המחקר?
לאיזה גילאים הוא מיועד?
מה הקריטריונים להשתתף במחקר?
לבקשה להצטרפות למחקר ולפרטים נוספים ניתן לפנות למילה רכזת המחקר בטלפון 050-5535590 או למייל mila@littlesteps.org.il