חברת רוש החליטה לעצור את המחקר של מעקב מיוסטטין

07/11/2019

אנו מצטערים לבשר על עצירת המחקר של חברת רוש בנושא השפעת החומר אדנקטין (מעקב מיוסטטין) על ילדם עם דושן. מטרת המחקר הייתה להעריך את השפעת הטיפול על התחדשות השרירים. נתוני שלב 2/3 לא השיגו את התוצאות הרצויות, כלומר לא נמצא הבדל מובהק במבחן NSAA אשר בודק תפקוד פיזי של ילדים, בין קבוצת הטיפול לקבוצת ביקורת. עקב כך החליטה חברת רוש לעצור את המשך הניסוי.

בתאריך 8.11.19 תעביר חברת רוש וובינר בו תפרט את תוצאות המחקר והסיבות לעצירתו.

למכתב פנייה של החברה אל הקהילה – לחץ כאן