חברת סוליד ביו חוזרת להמשך המחקר

18/06/2018

שלושה חודשים לאחר הודעת ה FDA על הפסקת המחקר של החברה, בשל בעיית בטיחות בטיפול הודיעה החברה על קבלת אישור לחידוש המחקר.

בעקבות תוצאות בדיקות דם חריגות שנמצאו אצל הנער הראשון שקיבל  את הטיפול, הודיע ה FDA על הפסקת הטיפול ובחינתו.

מצורף קישור לפרסום על החזרה של החברה למחקר עם השינויים שיערכו.

בהצלחה.