גיוס חולים מחדש למחקר של חברת ROCHE

12/04/2018

חברת Roche הוציאה הודעה לקהילת דושן על גיוס מחודש עבור מחקר RG6206 שמטרתו לעכב את המיוסטטין ובכך לאפשר את התחדשות תאי השריר. 

המחקר מתקיים בילדים אמבולטוריים מאובחנים בניוון שרירים דושן ומתאים לכולם ללא קשר למוטציה בגן.  

המחקר מתקיים כיום בארצות הברית.

אתרי מחקר נוספים עתידים להיפתח באירופה, אוסטרליה, ארגנטינה, יפן וקנדה. 

עמותת צעדים קטנים נמצאת בקשר עם החברה לבדיקת הבאתו גם לארץ.