צוות עמותת צעדים קטנים מזמינים אותך להרצאה היכרות עם מילבת – על אביזרי-עזר, על נגישות, על פטנטים – ועל מה שביניהם

13/04/2021

המרצה היא שושי גולדברג מאיר, מרפאה בעיסוק ומורשת נגישות, מנהלת מקצועית של מילבת – שיבא.

ההרצאה כוללת דוגמאות של טכנולוגיה מסייעת ושל פיתוחים עם תרומה משמעותית לחייהם של אנשים עם מוגבלות פיזית.