עדכון על המאבק מול קופ"ח מכבי לשמירה על מימון תרופות למחלות נדירות

21/06/2021