מנכ"לית העמותה נבחרה ל 50 הגיבורים החברתיים לשנת 2018

31/12/2018

אנו נרשים לשתף בהכרה שקיבלה פעילותנו עם היבחרה של מנכ"לית העמותה ל 50 הגיבורים החברתיים לשנת 2018