כנס העשור של צעדים קטנים SAVE THE DATE

15/10/2020