סדרת הרצאות בתחומי טיפול

01/12/2019

לאחרונה קיימנו מספר הרצאות למשפחות העמותה עם מומחי תחום: